TEL:18126164403

GEZE地弹簧及玻璃门夹

                                                     

地弹簧及玻璃门夹
1盖泽.jpg

 地弹簧代表着舒适和多样性,适用于所有的双向平开门和单向平开门。外观优雅,种类多样,隐藏功能,是体面的商场、大堂大门或外立玻璃门的理想选择。设计自由,尤其适合无合页的门和仅可使用地弹簧的门,例如全玻璃门等要求安装地弹簧的地方

应用领域


····-------------------------------------------------------------------····

  • 用于扇宽最多1400mm的单扇或双扇单向门

  • 适合双向门

  • 用于左右平开门

2盖泽.bmp


3盖泽.bmp

····------------------------------------------------------------------------------------------------------····

TS 500 N EN3 | 用于门扇宽度最大950mm,门扇重量最大100kg的地弹簧

TS 500 NV | 用于门扇宽度最大1100mm,门扇重量最大150kg的地弹簧

TS 550 NV | 用于门扇宽度最大1400mm, 门扇重量最大300kg的地弹簧

····------------------------------------------------------------------------------------------------------····在线客服
 
 
——————
热线电话
18126164403
——————